Hot Line

0903.325.813
(Mr. Hào)

Zalo Shop
Tham quan trên Zalo Page

Tổ Yến Chưng Đường Phèn
200.000 VNĐ - 300.000 VNĐ - 500.000 VNĐ / phần

Tổ yến chưng đường phèn hạt sen, táo tàu, nhãn nhục...
 

Huyết Yến Chưng Đường Phèn
500.000 VNĐ - 1.000.000 VNĐ / phần

Súp Tổ Yến
300.000 VNĐ - 400.000 VNĐ - 500.000 VNĐ / phần

Cháo Nhân Sâm Tổ Yến (Vui lòng đặt trước)
300.000 VNĐ - 400.000 VNĐ - 500.000 VNĐ / phần

Cháo Tổ Yến
200.000 VNĐ - 500.000 VNĐ / phần

Tổ Yến Chưng Nhân Sâm
300.000 VNĐ - 500.000 VNĐ / phần

Về đầu trang
Thiết kế bởi nhattinh.com